Rozliczenie dochodu ze sprzedaży za granicą

Prowadząc działalność gospodarczą konieczne jest rozliczanie się z dochodów między innymi z urzędem skarbowym. Wiele osób, które sieć postrzega przez pryzmat możliwości zwiększenia zysków prowadzonej przez siebie firmy zastanawia się, w jaki sposób trzeba rozliczać się ze sprzedaży choćby na platformie eBay.

Prowadząc działalność gospodarczą należy prowadzić księgowość. Zapisywanie wszystkich transakcji jest koniecznością, którą na przedsiębiorcę nakłada państwo. Z momentem wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej przedsiębiorcze osoby mają możliwość założyć firmę w kraju, ale prowadzić interesy na skalę międzynarodową. Bardzo często wykorzystywane są przy tym platformy handlowe, które są szeroko reklamowane i za pomocą których można dotrzeć do jeszcze szerszego grona klientów. Jedną z takich właśnie możliwości jest otworzenie sklepu na eBay. Właściciele firm ukierunkowanych na sprzedaż często jednak zadają sobie pytanie, w jaki sposób rozliczać się z urzędem i przede wszystkim z którym – krajowym czy też zagranicznym?

Zobacz naszą ofertę na indywidualny szablon ebay

Sprzedaję z terytorium kraju

Taka sytuacja zdarza się najczęściej. Przedsiębiorca otwiera działalność gospodarczą, tworzy sklep na platformie eBay i – poza krajowymi zamówieniami – realizuje również zagraniczne. Taki model biznesu jest najkorzystniejszy i – co warto podkreślić – sprawia najmniej problemów, gdy mowa właśnie o dokonaniu rozliczenia. W tym jednak przypadku przedsiębiorca musi być czujny. Sprzedaż rozliczać można w naszym kraju, ale tylko do pewnej kwoty. O jakiej dokładnie kwocie mowa? W tym przypadku wszystko zależy od tego, w jakim kraju sprzedaje się towary. Przykładowo, sprzedając towary klientom w Niemczech przekroczenie granicy 100 tysięcy euro jest równoznaczne z koniecznością zarejestrowania się w tamtejszym urzędzie skarbowym, aby urzędnicy mogli dokonać szczegółowych rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Co z dowodami zakupu?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą jest zobowiązany do tego, aby wystawiać dowód zawarcia transakcji. Takimi mogą być zarówno rachunki, jak i faktury. Warto podkreślić, że każdy przedsiębiorca – i to niezależnie od tego, do jakiego klienta wysyła towar – jest zawsze zobowiązany dołączyć także potwierdzenie dokonania sprzedaży. Nie muszą być to przy tym faktury VAT-EU. Od osób prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej nie wymaga się podejmowania takich kroków prawnych. A dowód zakupu jest ważny zarówno dla klienta, jak i sprzedającego.

Inna możliwość

Aby usprawnić doręczenie towaru do klientów, część przedsiębiorców tworzy swoje własne centra logistyczne w krajach Europy Zachodniej. W ten sposób mogą oni szybciej dostarczyć towary do klienta. Co ważne, w takim przypadku nieco inaczej wygląda kwestia rozliczania się z przychodów z urzędem skarbowym. Tutaj istotne jest zwrócenie uwagi na zasady, które dotyczą tak zwanej sprzedaży wysyłkowej z terytorium danego kraju. Jeszcze inaczej wygląda handel pomiędzy podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą. W takich przypadkach istotne są zasady rozliczania WDT. Warto jednak pamiętać, że zawsze – w przypadku wątpliwości – przedsiębiorca ma prawo do skierować pismo do Izby Skarbowej z zapytaniem o interpretację przepisów. Dzięki temu uzyska wiążącą dla niego odpowiedź.

Kiedy zakładać działalność?

Osobną kwestią, która ciekawi wiele osób, które sprzedają przez eBay jest moment, w którym konieczne staje się założenie działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że krajowy ustawodawca w wielu aktach prawnych wskazuje, czym jest działalność gospodarcza. Przesłanki, które świadczą o tym, że sprzedasz powinna być rejestrowana przez firmę to między innymi traktowanie sprzedaży jako stałego źródła dochodu. Ten punkt niezależny jest też od tego, czy dana osoba wysyła produkty wyłącznie do klientów mających miejsce zamieszkania w kraju czy też za granicą. Ewentualne niedopełnienie tej kwestii może mieć poważne konsekwencje związane z koniecznością opłacenia wysokich grzywien nałożonych przez urząd skarbowy.

Przedstawione wyżej informacje mają chatrakter ogolny. W celu rozliczenia prosimy o konsultacje z właściwym biurem rachunkowym.

2016-08-04T10:26:38+00:00 sierpień 4th, 2016|Bez kategorii|